14 jul 2023 17:39

Post: maatregelen om de milieu-impact van de pakketbezorgingsdiensten te beperken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Post Petra De Sutter een voorontwerp van wet goed dat tot doel heeft de milieu-impact van de pakketbezorgingsdiensten te beperken door maatregelen op te leggen om vruchteloze bezorgpogingen, met name wegens de afwezigheid van de geadresseerde, tegen te gaan.

Het voorontwerp van wet beoogt de volgende maatregelen op te nemen in de postwet:

  • de verplichting voor alle aanbieders van postdiensten om de pakketten aan de geadresseerden te bezorgen zodra zij hun woning hebben uitgerust met een reglementaire pakjes- of brievenbus. Indien het aangeboden pakket niet kan worden besteld op het adres van de geadresseerde, wordt het bewaard in de gemeente of eventueel op een andere plaats dichter bij het adres van de geadresseerde, waarbij die laatste daarvan op de hoogte wordt gebracht door een bericht dat in zijn bus wordt achtergelaten, of wanneer de geadresseerde zijn toestemming heeft gegeven, op elektronische wijze. In overeenstemming met de geadresseerde kan een andere plaats van bezorging worden vastgesteld
  • de mogelijkheid voor alle aanbieders van postdiensten om de toegang te vragen tot de postale infrastructuur van een andere aanbieder van postdiensten of tot de diensten die deel uitmaken van de universele dienst die aangeboden worden door een andere aanbieder van postdiensten. Dit verzoek om toegang wordt gemotiveerd door de noodzaak om de duurzaamheid van de postdiensten te bevorderen. Het voorontwerp bepaalt dat met name de pakketautomaten inbegrepen zijn in de postale infrastructuur. Zo zal een verzoek om toegang tot een netwerk van pakketautomaten dat geëxploiteerd wordt door een andere aanbieder van postdiensten gemotiveerd kunnen worden door de noodzaak om de duurzaamheid van de postdiensten te bevorderen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten