17 dec 2009 14:41

Postdiensten

Omzetting van de derde postrichtlijn

Omzetting van de derde postrichtlijn

Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de ministerraad het voorontwerp van wet voorgelegd dat de derde postrichtlijn in Belgisch recht omzet.

Het monopolie van de Post voor de brievenpost tot 50 gr wordt opgeheven vanaf 31 december 2010. De Post zal instaan voor de universele dienst tot december 2018. 

De ministerraad heeft het voorontwerp goedgekeurd dat titel I en IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector wijzigt.