30 sep 2022 15:28

Postdoctorale beurzen voor Oekraïense onderzoekers in de Federale Wetenschappelijke Instellingen

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine akkoord met de financiering van de postdoctorale beurzen voor de Oekraïense onderzoekers in de Federale Wetenschappelijke Instellingen.

De oorlog in Oekraïne vereist de mobilisatie van alle actoren binnen de democratische naties. Bijgevolg hebben vele landen zich geëngageerd om de Oekraïense wetenschappelijke gemeenschap te helpen. Op 7 september waren er 69 Belgische aanbiedingen op Scienceforukraine, goed voor meer dan 100 functies of beurzen. Het merendeel van deze aanbiedingen komt van universiteiten.

In de begrotingscontrole 2022 heeft de federale regering in een interdepartementale provisie van 800 miljoen euro voorzien voor acties en initiatieven in verband met de situatie in Oekraïne. In dit licht stelt het Federaal Wetenschapsbeleid een specifieke actie voor om Oekraïense onderzoekers te steunen. Het is de bedoeling dat een soortgelijke aanpak zal worden gevolgd als voor de postdoctorale beurzen die het Federaal Wetenschapsbeleid van 1991 tot 2016 toekende. De postdoctorale beurzen waren specifiek bedoeld om onderzoekers uit derde landen voor beperkte periodes te financieren.

De modus operandi van deze beurzen werd echter aangepast met het oog op de huidige humanitaire noodsituatie. Oekraïense onderzoekers kunnen onderzoek verrichten dankzij een beurs van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) via postdoctorale beurzen. Deze Ukrainian Postdoc Fellowships (UPF) betreffen 13 FWI's.

Oekraïense onderzoekers zullen van het bestaan van deze aanbiedingen op de hoogte worden gebracht via de bevoorrechte contacten die de FWI's onderhouden met de Oekraïense instellingen en via de websites die momenteel zijn opgezet om de Oekraïense wetenschappelijke gemeenschap bij te staan. Ze zullen een subsidieaanvraag indienen via een door het Federaal Wetenschapsbeleid beheerd onlineplatform, waarop ze hun cv's en relevante documenten kunnen opladen. De FWI's kunnen die permanent raadplegen. Deze interface zal voortdurend worden bijgewerkt om het aantal nog beschikbare beurzen aan te geven.

De ministerraad gaat akkoord met de toewijzing van 1 321 000 euro in het kader van de interdepartementale Oekraïneprovisie voor de toekenning van 26 postdoctorale beurzen.