01 jul 2004 11:06

Postpakket met levende vogelspinnen en kikkers onderschept

De pakjesdienst van ABX heeft bij het openen van een onbesteld postpakket, dat bovendien een rottingsgeur verspreidde, een verrassende vondst gedaan. Men trof 2 boomkikkers, 17 vogelspinnen en 9 witte muizen aan.

De pakjesdienst van ABX heeft bij het openen van een onbesteld postpakket, dat bovendien een rottingsgeur verspreidde, een verrassende vondst gedaan. Men trof 2 boomkikkers, 17 vogelspinnen en 9 witte muizen aan.

De pakjesdienst van ABX heeft bij het openen van een onbesteld postpakket, dat bovendien een rottingsgeur verspreidde, een verrassende vondst gedaan. Men trof 2 boomkikkers, 17 vogelspinnen en 9 witte muizen aan. De kwalijke geur was afkomstig van dode pasgeboren muisjes, die oorspronkelijk diepgevroren verzonden waren. De politie en de afdeling dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid werden onmiddellijk verwittigd. De zending kwam uit Aalst en was bestemd voor een handel in reptielen in de provincie Henegouwen. De muizen waren bedoeld als voedsel voor reptielen. Er werd een proces-verbaal opgesteld wegens overtreding van de dierenwelzijnswet: levende dieren mogen immers niet per post verzonden worden. De dieren werden op bevel van de afdeling dierenwelzijn overgebracht naar de Antwerpse zoo. Voor bijkomende informatie: Dr. Van Tilburgh -0475/63.04.89