07 jul 2005 15:25

Premier Verhofstadt - Aanslagen Londen

ATTENTION USERS:

ATTENTION USERS:

Naar aanleiding van de aanslagen in Londen, roept Premier Verhofstadt vandaag het College voor Veiligheid en inlichtingen bijeen om 16u met als doel om een laatste stand van zaken op te maken i.v.m. de dreigingsanalyse en mogelijke implicaties voor ons land. Dit zal plaatsvinden op de Kanselarij van de Eerste Minister, Wetstraat 16, 1000 Brussel. De Eerste Minister zal dit ook meedelen in het Parlement om 14.15u.