30 jun 2005 18:10

Premier Verhofstadt - Freya Van Den Bossche - geboorte dochtertje

In het debat over de eindeloopbaan en de vergrijzing in onze samenleving wordt er veel gepraat. Sommigen doen er ook iets aan.
Van onze Minister van Werk hadden wij in feite niets anders verwacht.

In het debat over de eindeloopbaan en de vergrijzing in onze samenleving wordt er veel gepraat. Sommigen doen er ook iets aan. Van onze Minister van Werk hadden wij in feite niets anders verwacht.

De Eerste Minister wenst Freya Van Den Bossche, namens de ganse regering, veel geluk met de geboorte van haar tweede dochtertje.