13 nov 2020 16:08

Preventie van de Afrikaanse varkenspest in de Belgische bedrijven

De ministerraad erkent op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval de noodzaak om in 2021 de inspanningen voort te zetten om te voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest de Belgische varkenshouderij besmet.

In het kader van de erkenning op 9 november 2018 van de besmetting met het virus van de Afrikaanse varkenspest als een "onvoorziene gebeurtenis" keurt de ministerraad het gebruik door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) van zijn reserves in 2021 goed voor een maximumbedrag van 370 000 euro. Dit budget moet de laboratoriumkosten voor de preventie van Afrikaanse varkenspest op varkensbedrijven in het land dekken.