16 mrt 2007 16:00

Preventie van milieuschade door vervoer

Regeling van de aansprakelijkheid voor de preventie van milieuschade door vervoer

Regeling van de aansprakelijkheid voor de preventie van milieuschade door vervoer

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de preventie van milieuschade veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke en verontreinigende goederen, genetisch gemodificeerde organismen en het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen over de weg en de binnenwateren, per spoor of in de lucht. Het ontwerp zet de Europese richtlijn over de milieuaansprakelijkheid voor het voorkomen en herstellen van milieuschade gedeeltelijk in Belgisch recht om. (EG 2004/352004/35 Europees parlement en raad van 21 april 2004) Het ontwerp bepaalt de maatregelen die de exploitant moet nemen om milieuschade te voorkomen. Het omschrijft ook de meldplicht van de exploitant in geval van dreiging. Verder regelt het de kosten en de aansprakelijkheid voor de preventieve maatregelen.