08 mrt 2011 17:26

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie

De ministerrraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om een aantal initiatieven van de preventieve diplomatie te financieren op de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken:

 

Bevordering van kinderrechten - Création et développement d'un environnement protecteur des droits des enfants défavorisés au Mali
- BICE (bureau international catholique de l’enfance) - Mali

 

Het project wil de toekomst en het statuut van kinderen die het slachtoffer zijn van misbruik, geweld, uitsluiting en seksuele uitbuiting verbeteren door duurzame veranderingen in te voeren op het vlak van bescherming, promotie en bescherming van hun fundamentele rechten.

 

Non proliferatie van kleine wapens - Supporting civil society in francophone Africa on armed violence reduction - Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et le sécurité (GRIP) & International Action Network on Small Arms (IANSA) - Franstalig Sub Sahara Afrika

 

De strijd tegen de illegale handel en de ongecontroleerde verspreiding van kleine wapens en de pomotie van een wapenhandelverdrag zijn belangrijke onderdelen van de Belgische buitenlandse politiek. Het project draagt hiertoe bij door het maatschappelijk middenveld te steunen in de strijd tegen de ongecontroleerde verspreiding van kleine en lichte wapens via sensibilisering van de bevolking en lobbying bij de overheden.

 

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - Ondersteuning van de presidentsverkiezingen in Benin - European Parliamentarians with Africa (AWEPA)

 

De missie wordt georganiseerd door AWEPA en bestaat uit:

  • een voorbereidende missie van een Belgisch parlementariër en een stafmedewerker van AWEPA
  • een observatiemissie tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezingen bestaande uit twaalf Europese parlementsleden en acht parlementsleden uit centraal Afrika die samenwerken met drie Belgische vertegenwoordigers en drie senatoren
  • een observatiemissie tijdens de tweede ronde bestaande uit zes Europese parlementsleden, een belgische vertegenwoordiger en een senator