03 dec 2010 11:08

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Steven Vanackere, minister van Buitenlandse Zaken, heeft de ministerraad de financiering goedgekeurd van initiatieven en interventies van België op het vlak van preventieve diplomatie: 

 • Bevordering van kinderrechten en de problematiek van kindsoldaten - Pilots for recruitment prevention - Alta consejería para la reintegración (ACR) - Colombia
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Nonviolent
  Peaceforce (NP) - Reducing violence and improving security in Sri Lanka - Sri Lanka
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - International
  Rescue Committee (IRC) - Myanmar Community Action Project - Myanmar
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - DC CAM -
  Genocide Education 2011 The Teaching of A History of Democratic Kampuchea, 1975-1979 – Cambodge
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Mundësia/Women Business Association - Community Business Youth Centre Phase III - Kosovo
 • Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen: Minority Service - vzw Beta Media Center (MBC)
 • Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen: Life is calling  how far will you go? - LIFE - NGO
 • Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten / processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - Combatants for Peace In House Workshops: Peace Building from the Inside Out - Israël
 • Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten/processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - HaMoked: Center for the Defence of the
  Individual - Accessing Justice: Protecting the Right to Residency in East Jerusalem - Israel
 • Opbouw/versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat - World
  Federalist Movement-Institute for Global Policy - Coalition for the International Criminal Court - Multi
 • Opbouw/versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat - Staatshof van Bosnië-Herzegovina - Steun aan het Strafhof en aan het Bureau van de Procureur - Bosnië-Herzegovina
 • Ontmijning en non proliferatie - Laos - UNDP Trustfund voor de aanpak van de problematiek van clusterwapens