23 nov 2007 14:43

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om een aantal initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie te financieren. 1. Bemiddeling van dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer Tanzania Het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen van de VN vraagt om een uitzonderlijke steun voor de naturalisatie van meer dan 200.000 Burundezen die na de crisis in 1972 naar Tanzania zijn gevlucht. De middelen dienen als steun voor de Tanzaniaanse regering die een volkstelling zal organiseren en Tanzaniaanse identiteitskaarten zal uitdelen en voor de maatregelen die de definitieve vestiging van de vluchtelingen als Tanzaniaanse staatsburgers zullen realiseren. 2. Opbouw en versterking van een legitiem en efficiënt veiligheidsapparaat - DRC EUSEC breidt zijn activiteiten in de regionale hoofdkwartieren uit in het kader van de steun aan de hervorming van het Congolese leger. De meeste van die hoofdkwartieren bevinden zich in zeer slechte staat vooral op het vlak van de uitrusting. De omstandigheden waarin het personeel werkt maken het welslagen van de opdracht bijzonder moeilijk. De ruimte en de uitrusting van de kantoren van vier operationele centra van regionale hoofdkwartieren worden nu gerenoveerd.