03 apr 2009 11:53

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

De ministerraad heeft toegestemd in het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om een aantal initiatieven van de preventieve diplomatie te financieren.

1. Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - IRC Steun aan de decentralisatie in de Provincie Muyinga - Burundi.

Na eerdere steun aan dit project zal België nu ook het proces van vreedzame communautaire heropbouw ondersteunen. België zal het decentralisatieproces steunen in twee gemeenten van de provincie Muyinga. De belangrijkste actoren van de lokale overheidsector en van het maatschappelijke middenveld zullen begeleid worden bij acties inzake het pleidooi op lokaal, regionaal en nationaal niveau voor de verdediging van de belangen van de basisgemeenschappen. Beide gemeenten zijn ook betrokken bij de terugkeer van vluchtelingen uit Tanzania. Door de bevolking van de gemeenten te helpen om zich te structureren en te zorgen dat ze beslissingen nemen die een impact hebben op hun dagelijkse leven, wordt de herintegratie van de vluchtelingen bevorderd.

2. Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - UNDP - Steun aan de Libanese verkiezingen van 7 juni 2009 - Libanon

De Libanese overheden hebben in een nieuwe kieswet bepaald dat bij de verkiezingen van 7 juni aanstaande enkel de identiteitskaart gebruikt zal worden. De kiezerskaart wordt opgegeven omdat ze te gemakkelijk vervalst werd en aanleiding gaf tot veel geknoei. 300.000 burgers hebben de kaart  nog steeds niet ontvangen. De Belgische bijdrage wordt gebruikt voor de aankoop van vingerafdrukapparaten voor het aanmaken van de ontbrekende identiteitskaarten. Die apparaten kunnen later hergebruikt worden.

3. Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Peace Now - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - Israel

De beweging 'Peace Now' is vooral actief bij het opvolgen van kolonisatieactiviteiten in de bezette Palestijnse gebieden. Het project 'Settlement Watch' werd in 1990 opgestart in het kielzog van de ontwikkeling van kolonies die op grote schaal werd geïnitieerd door de Israëlische regering destijds. Het doel is landonteigeningen, de bouw van nieuwe kolonies, nieuwe buitenposten en de uitbreiding van bestaande kolonies en buitenposten  nauwkeurig in kaart te brengen. Met behulp van luchtfoto's die om de vier maanden worden gemaakt en van talrijke verkenningsmissies op het terrein, kan de beweging een nauwkeurig 'boekhouding' bijhouden van de ontwikkeling van de kolonies in de bezette gebieden. De beweging publiceert regelmatig rapporten die een ruime verspreiding kennen en die voor de internationale gemeenschap een essentieel opvolgingsinstrument vormen. De gegevens die door ‘Peace Now' worden verstrekt, vormen ook voor Israëlische mensenrechtenorganisaties een werkinstrument voor het inleiden van gerechtelijke procedures op het gebied van landonteigeningen.

4. Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij – Search for common Ground (SFCG) - Transforming the Role of Youth in Nepal

SFCG werd reeds in het verleden succesvol gefinancierd voor projecten ondermeer in Centraal Afrika en in Nepal. Het huidige voorstel beoogt het gevoel van betrokkenheid van de Nepalese jeugd bij het vredesproces te verstevigen. Het project wil de deelname van de Nepalese jeugd versterken omdat de meerderheid van de strijders die aan de tienjarige burgeroorlog deelnamen jongeren waren. Meer dan 10.000 kinderen en jongeren werden door beide kampen gerekruteerd. Ze zijn nu tussen 15 en 29 jaar, hen wil men nu positief betrekken bij het transitieproces.

5. Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten IRC Improved prospects for peace and prosperity in Nepal by addressing violence against women and enhancing women empowerment - Nepal

Het project wil de technische en institutionele capaciteit van vrouwennetwerken, lokale NGO's, overheidsinstanties en VAW (violence against women) dienstverleners versterken om op een efficiëntere manier geweld tegen vrouwen aan te pakken. Het project wil ook algemener de sociale, economische en politieke emancipatie van Nepalese vrouwen verbeteren, om zo hun deelname aan het vredesproces te bevorderen. De doelgroep omvat 3 lokale NGO's, 10 VAW dienstverleners, 300 vrouwen en de 30.000 leden van 5 village-district-councils in het centrale en westelijk gedeelte van Nepal.

6. Opbouw/versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat - Internationaal Strafhof Multi

De Griffie is één van de vier organen van het Internationaal Strafhof, volgens haar reglement heeft ze een consultatieverplichting ten opzichte van vertegenwoordigende instanties van advocatenverenigingen of van juridische raadsheren. Dit over onderwerpen zoals rechtsbijstand of de ontwikkeling van een professionele gedragscode. Daarom organiseert de Griffie jaarlijks een seminarie en een vormingsdag voor de bij het Hof ingeschreven raadsheren. Een deel van het budget voor het seminarie en de vorming is bestemd om de uitgaven te dekken van advocaten uit ontwikkelingslanden, die zonder de tegemoetkoming niet aan de activiteiten kunnen deelnemen.

7. Opbouw/versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat - Coalitie voor het Internationaal Strafhof (CPPI) - Multi

De Coalitie voor het Internationaal Strafhof is een wereldwijd netwerk van meer dan 2500 NGO's dat werd opgericht in 1995. De Coalitie speelde een centrale rol bij de oprichting van het Hof. Deze verschillende NGO's hebben zich verenigd om een rechtvaardig, efficiënt en onafhankelijk Strafhof te bepleiten. De Coalitie wenst nu het optreden van het Internationaal Strafhof op wereldvlak te ondersteunen. Ze wil ook verzekeren dat deze nieuwe maar kwetsbare instelling haar belofte inlost om een einde te stellen aan de straffeloosheid op het gebied van volkerenmoord, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.