09 okt 2009 13:34

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme om een aantal initiatieven van de preventieve diplomatie te financieren.

  • Mediation in impending and ongoing conflicts - processes peace dialogue and international reconciliation - crisis management - conference: peace and stability in Africa: Is a Joint Agenda for China and the EU Possible? - Vrije  Universiteit Brussel (VUB) - Brussel 

Deze conferentie zal een mogelijke samenwerking met China verkennen op het vlak van vrede en veiligheid in Afrika en de gemeenschappelijke
belangen bepalen die een dergelijke samenwerking mogelijk maken. 

  • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele overheid: UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees Representation in Myanmar) - Community Peace Education and Development in Northern Rakhine State (NRS) of Myanmar

UNHCR is reeds geruime tijd actief in de regio van Northern Rakhine in Myanmar. Samen met hun uitvoerende partner de NGO 'Community and Family Services International (CFSI)' begeleiden ze de terugkeer en de re-integratie van de Rohingya-bevolking. Met dit project willen ze twee gemeenschapscentra, Inter-Ethnic Youth Centers (IEYC), oprichten in twee dichtbevolkte steden. Het is de bedoeling om jongeren van verschillende etnische groepen samen te brengen en hun onderwijs- en ontspanningsmogelijkheden te bieden. Het project heeft ook als doel de jongeren opleiding te geven inzake de rechten van de mens, de rechten van het kind en de genderthematiek.