04 dec 2009 12:04

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Steven Vanackere, minister van Buitenlandse Zaken, heeft de ministerraad de financiering goedgekeurd van initiatieven en interventies van België op het vlak van preventieve diplomatie:

I. Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Kosovo
Property Agency - Kosovo

De doelstellingen van dit project zijn, onder andere, het leveren van een efficiënte en snelle werkwijze om een oplossing te vinden voor de geschillen over privé eigendommen (woningen, landbouwgronden of handelszaken), die het gevolg zijn van het gewapend conflict in 1998-1999; het teruggeven van het eigendomrecht aan de mensen die door het conflict ontheemd zijn en die hun eigendom nog niet konden terugwinnen; het verschaffen van betrouwbare informatie aan het agentschap van het Kosovaars kadaster. De gevraagde subsidie zal bijdragen tot de financiering voor een periode van 12 maanden. 

II. Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - UNDP
Thailand - Southern Thailand Empowerment and Participation (STEP) - Thailand

De politieke situatie in Thaïland blijft, door de ernstige spanningen, over het algemeen moeilijk. De regering slaagt er langzamerhand in om de stabiliteit terug te brengen, ook al blijft de toestand onzeker. In de drie zuidelijke provincies, die sinds 2004 getuige zijn van erge incidenten, heeft de regering een nieuwe benadering aangenomen. Die wenst zo snel mogelijk de noodtoestand te beëindigen en de macht aan de civiele autoriteiten terug te
geven. De regering wil ook de economische ontwikkeling van de regio weer op gang brengen. Ook al neemt de oplossing van het conflict tijd, de regering is vastbesloten om de specificiteiten van de regio te erkennen en haar beleid aan te passen om de situatie te normaliseren. Het globaal doel van dit project is de gewelddadige situatie in het Zuiden aan te pakken door te steunen op twee strategieën:

  • het verstevigen van de bevolking en de gemeenschappen in het bestuurproces;
  • het verbeteren van de antwoordmechanismes van de autoriteiten aan de verwachtingen van de gemeenschappen en het verbeteren van de aanpak van conflictsituatie. 

De gevraagde subsidie zal bijdragen tot de financiering voor een periode van 24 maanden.

III. Strijd tegen antipersoonsmijnen - Handicap International België - DRC

Handicap International is sinds meerdere jaren in Democratische republiek Congo actief in het kader van de strijd tegen antipersoonsmijnen.
In de loop van dit jaar werd gevraagd om de volgende activiteiten financieel te ondersteunen:

  • gegevensinzameling over de problematiek van landmijnen, achtergebleven
    oorlogsexplosieven en de getroffen bevolking;
  • vrijmaken van minstens 50 zones waar mogelijk explosieven aanwezig zijn;
  • sensibilisering van de bevolking voor een totale doelgroep van 15.000
    personen, voornamelijk vrouwen en kinderen.

Het project voorziet in de geleidelijke afbouw van de aanwezigheid van Handicap International op het terrein. Daartoe is voorzien in de capaciteitsopbouw van een lokale NGO en ondersteuning van een 'point focal national de lutte anti-mines' (PNFLAM). De gevraagde subsidie zal bijdragen tot de financiering voor een periode van 18 maanden.

IV. Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - Netherlands Institute for Multiparty Democracy - NIMD The electoral role of political parties in Burundi -  Burundi

De algemene verkiezingen van juni 2010 zijn cruciaal voor Burundi. Het Netherlands Institute for Multiparty Democracy stelt voor de politieke partijen te helpen bij het verwerven van een op het democratisch proces afgestemde communicatiestrategie met als concreet resultaat het opstellen van overzichtelijke verkiezingsmanifestos. In een reeks workshops worden de partijen begeleid bij het bepalen van een standpunt m.b.t. de belangrijkste algemene beleidsthema's. Aan de hand van deze standpuntbepaling zullen de partijen vervolgens - met de hulp van NIMD - hun politieke prioriteiten communiceren naar het brede publiek toe door gebruik te maken van pamfletten, radiospots of verkiezingsdebatten. Deze strategie moet de politieke partijen in staat stellen zichzelf te situeren in het politieke landschap, hun politieke verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid aanscherpen en zo het risico op politieke spanningen verlagen door de emotionele energie te kanaliseren naar/binnen een maatschappelijke en politieke debatcultuur. De gevraagde subsidie zal bijdragen tot de financiering voor een periode van 7 maanden.