29 apr 2011 14:08

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere de financiering goed, op de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken, van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie:

  • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Afghanistan-Europa - Alphabétisation et soutien scolaire dans les zones rurales de la province de Herat
  • Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten processen van vredesdialoog en internationale verzoening - crisisbeheer - Jerusalem Network - The Intercultural Communication and Leadership school Jerusalem
  • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - UNESCO - Programme international pour le développement de la communication - Tunésie en Egypte
  • Opbouw en versterking van de rechtsstaat en van het justitieapparaat - United Nations General trust Fund Contribution for the trust fund for the special Tribunal for Lebanon