27 jun 2008 13:13

Preventieve diplomatie

Financiering van intitiatieven van België in de preventieve diplomatie

Financiering van intitiatieven van België in de preventieve diplomatie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om een aantal initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie te financieren.

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten, processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening,  crisisbeheer - Ethiopië 

De Intergovernmental Authority on Development (IGAD) ontwikkelde een mechanisme dat snel waarschuwt wanneer conflictpreventie nodig is en een Spoedreactie fonds om in de Hoorn van Afrika snel te kunnen reageren op dreigende, lopende en toekomstige conflicten.  De Belgische bijdrage bedraagt 30.000 euro. 

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Multi - ICJ

De ministerraad ging op 26 oktober 2007 akkoord met de financiering van faze I en II van het project Global Security and Rule of  Law van het International Commission of Jurists (ICJ) voor 100.000 euro. Het moet de regeringen in hun strijd tegen terrorisme ervan overtuigen dat ze de rechtsregels, mensenrechten en het humanitaire recht moeten respecteren in de maatregelen die ze nemen tegen terrorisme. Het gaat nu om de derde fase van het project dat een globale visie op lange termijn beoogt.  De Belgische bijdrage bedraagt 200.000 euro.

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten, processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - Israel 

Het Peres Center for Peace gelooft dat jongeren de sleutel vormen in het keren van de vijandelijke en wantrouwige houding tussen Palestijnen en Israeli's. Daarom voert het centrum vredesopbouwende activiteiten uit die interactie, communicatie en wederzijds begrip moeten bevorderen. Het gebruik van ICT-middelen kan hierbij helpen. Met 2 ICT-projecten voor jongeren, het internet peace ambassadors program en het strategisch spel peace maker educational program worden de fysische barrières tussen beide volkeren omzeild en kunnen deelnemers met elkaar corresponderen en tegelijkertijd nieuwe technologische vaardigheden aanleren. De Belgische bijdrage bedraagt 37.500 euro.

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - European House for Peace and Development (Transnistrisch gebied van Moldavië) 

Een van de prioriteiten van het Moldavische buitenlandse beleid is de toetreding tot de Europese Unie. Daarvoor moet Moldavië een aantal grondige hervormingen doorvoeren. Het onopgeloste conflict tussen de regio Transnistrië en Moldavië vormt echter een belangrijk obstakel voor die hervormingen en voor de ontwikkeling van Moldavië. Met het project wilt de Moldavische NGO World Window de internationale banden van Moldavië en de samenwerking met de Europese instellingen in Transnistrië versterken door:

  • de organisatie van 10 seminaries over de EU en haar instellingen
  • de inrichting van een EU bibliotheek
  • gratis toegang tot internet en een kleine bibliotheek voor jeugd- en NGO leiders
  • elektronische nieuwsbrieven over de EU actualiteit en vormingsprogramma's

Het project wil zo bijdragen tot de algemene en professionele ontwikkeling van publieke leiders. De NGO World Window geldt als een onafhankelijke en professionele organisatie en heeft een goede verstandhouding met de lokale autoriteiten. De Belgische bijdrage bedraagt 7.950 euro.
 
Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten, processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening, crisisbeheer - Kirgizstan

De ministerraad beslistte op 20 juli 2006 de NGO Foundation for Tolerance te financieren voor 180.000 euro. De organisatie ontwikkelde het project Early Warning for Violence Prevention, dat de capaciteiten van sociale en politieke systemen om conflicten in Kirgizstan te beheren moet verruimen. Zo kan Kirgistan de interne conflicten kanaliseren en reguleren en geweld vermijden.
De Belgische bijdrage bedraagt 150.000 euro.

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Cambodja 

De NGO Documentation Center Cambodia wenst de herinnering aan de Cambodjaanse genocide te herdenken. Ze speelt ook een actieve en belangrijke rol binnen de organisaties die zich met transitionele justitie bezighouden, ondermeer door documenten over de misdaden van het verleden te bewaren. Het project wilt de geschiedenis van het Rode Khmer-regime toevoegen aan het onderwijsprogramma van het Cambodjaanse secundair onderwijs. De voorgestelde Belgische bijdrage bedraagt 128.920 euro.

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Thailand 

De ministerraad besliste op 19 november 2004 en 17 maart 2006 projecten van de Nederlandse NGO ZOA Refugee Care te steunen, die Birmese vluchtelingen in de Thaise vluchtelingenkampen helpen hun kansen op socio-professionele integratie veilig te stellen door hun vaardigheden te ontwikkelen. Het huidige project, fase IV van het Karen Education Project, wil het onderwijs en de opleiding in die kampen verder ondersteunen. De Belgische bijdrage dient voor het deel Teaching and Learning Environment, met de nadruk op Teacher's Training.

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij- Pakistan 

Jonge vrouwen in Zuid-Punjab zijn de grootste slachtoffers van geweld zoals  groepsverkrachting en moord. Vaak worden ze uitgebuit door fanatieke mollahs, die hen als zelfmoordterroristen recruteren. Daarom is het noodzakelijk hun capaciteiten te versterken en zo hun emancipatie te ondersteunen. Het projectvoorstel Female youth empowerment center te Bahawalpur van de Pakistaanse NGO GOHER organiseert en beheert een centrum dat onderdrukte en gemarginaliseerde meisjes ondersteunt met een waaier aan diensten.