23 dec 2011 10:50

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om volgende initiatieven van de preventieve diplomatie te financieren op het budget van de FOD Buitenlandse Zaken:

  • eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Afghan Independent Human Rights Commission - Protection and promotion of Human Rights - Afghanistan

    De tussenkomst biedt steun aan de onafhankelijke krant Hasht-e-Shob die door het AIHRC wordt gefinancierd en aan het Office of the police ombudsman die door EUPOL en AIHRC werd opgericht. 
  • opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (good governance) - OTAN - Building integrity and reducing the risk of corruption in the Afhan security sector - Afghanistan

    Het programma bevordert de goede praktijken om de corruptie in het Afghaanse leger en de nationale politie weg te werken.