27 jan 2012 18:55

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie.

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om volgende projecten inzake de preventieve diplomatie op het budget van de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken te financieren:

Microfinance - Sociaal-economische wederopbouw - Herstel van schade als gevolg van een conflict - ACTED (in partnership with Oxus Afghanistan) Rural Economic Expansion & Peace Stabilization - Afghanistan
Het project financiert 430 microkredieten van 210 euro en een opleiding over leningen en boekhouding. De Afghaanse werknemers van OXUS krijgen eveneens een basis- en vervolmakingsopleiding.

Herstel van schade als gevolg van een conflict - United Nations Register of Damage (UNROD) - Support to the outreach and claim intake activities of the United Nations Register of Damage - Israël
UNROD, opgericht door een VN-resolutie, heeft als opdracht de klachten op te nemen over schade als gevolg van de bouw van de muur in de Palestijnse gebieden.