09 nov 2007 11:00

Preventieve diplomatie

Ministerraad keurt twee projecten van preventieve diplomatie goed

Ministerraad keurt twee projecten van preventieve diplomatie goed

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om twee initiatieven inzake preventieve diplomatie op de begroting 2007 van FOD Buitenlandse Zaken te financieren. 1. Opbouw en versterking van de rechtsstaat en het justitieapparaat - Marokko Het gevangenisbeleid in Marokko is in volle evolutie. De Marokkaanse overheden die geconfronteerd worden met een steeds jongere bevolking en overbevolking in de gevangenissen, moedigen sinds een aantal jaren een reïntegratiebeleid aan. Dat beleid bestaat in hoofdzaak uit beroepsopleidingen. Er werden al 3 reïntegratiecentra opgestart, maar het zou nuttig zijn om ook buiten de as Rabat-Casablanca dergelijke centra op te starten. De stichting Mohamed VI vraagt een bijdrage voor de uitbreiding van het project naar Agadir. 2. Ontmijning en non-proliferatie - Afghanistan Het project heeft twee doelstellingen. Het zal een belangrijke munitieopslagplaats in de omgeving van Kaboel heropbouwen en beveiligen. Daarnaast zal het ook een nationaal actieplan ontwikkelen voor het beheer en de vernietiging van overbodige munitievoorraden. De Afghaanse bevolking en de autoriteiten worden nauw bij het project betrokken.