15 dec 2023 18:34

Preventieve distributie van kaliumjodidetabletten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een nieuwe overeenkomst goed tussen de federale overheid en de apothekersverenigingen betreffende de verstrekking van kaliumjodidetabletten.

In 2018 werd een overeenkomst opgesteld tussen de overheid en de apotheken om de nationale predistributie van kaliumjodidetabletten, ook wel ‘jodiumtabletten’ genoemd, te laten plaatsvinden via het bestaande farmaceutisch verdeelcircuit. Deze overeenkomst liep tot het begin van een nieuwe nationale campagne voor jodiumdistributie (eind 2023 - begin 2024).

Daarom wordt een nieuwe overeenkomst gesloten die strekt tot het garanderen van de volgende taken:

  • Binnen de noodplanningszones van de nucleaire sites van klasse 1 in België of in het grensgebied: proactief bevragen van burgers of zij al over jodiumtabletten beschikken en indien niet, het aanbieden en afleveren van deze tabletten (met productiedatum 2017) gedurende de periode december 2023 tot en met april 2024. In de periode na april 2024: afleveren van jodiumtabletten aan burgers en collectiviteiten die hierom vragen.
  • Buiten de noodplanningszones: afleveren van jodiumtabletten (met productiedatum 2017) aan burgers en collectiviteiten die hierom vragen.
  • Verzamelen van jodiumtabletten met productiedatum 2010 of ouder die burgers inleveren. Volgen van de geijkte procedure voor de vernietiging van vervallen en ongebruikte medicatie via het voorziene inzamelsysteem in de gele containers.
  • Verstrekken van informatie over dit geneesmiddel aan de burger/patiënt.
  • Registreren van de CNK-code(s) per aflevering.
  • Verzekeren van de continuïteit in de aflevering en informatieverstrekking tot aan de volgende distributiecampagne van de overheid.
  •  Beheren van een voorraad jodiumtabletten om een vlugge reactieve distributie uit te voeren bij een optredend nucleair ongeval; iedere apotheek moet dus in staat zijn om bij een (nakend) nucleair incident te voldoen aan een acuut verhoogde vraag aan tabletten. Iedere apotheek heeft een stock van minimaal één transportverpakking van 240 doosjes.
  • In het kader van de nationale voorbereidingsstrategie aangaande predistributie en reactieve distributie kan de overheid vragen de aanwezige stockhoeveelheid in de apotheken aan te passen (verhogen of verlagen) indien de situatie dit vereist. Het verhogen van de stockhoeveelheid kan enkel na grondige motivatie en verhoging van de nucleaire dreiging.