14 okt 2013 19:52

Prijsvorming in de transportsector van goederenvervoer over de binnenwateren - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de prijsvorming in de transportsector van goederen over de binnenwateren.

Vervoerders, opdrachtgevers of vervoercommissionarissen mogen geen vervoer aanbieden, verrichten of laten verrrichten tegen een ongeoorloofde prijs. De transportsector voor goederen over de binnenwateren is getroffen door de economische regressie. Een groter aantal boten en grotere boten die op de markt werden gebracht hebben een overcapaciteit van vervoer teweeggebracht en dus lagere vervoerskosten, waardoor er oneerlijke concurrentie is ontstaan.

Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1998 houdende de invoering van de vrije bevrachting en de vrije prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren