19 jan 2007 11:03

Principes van betalingsverkeer

Gratis opzeggen zicht- en spaarrekening - tweede lezing

Gratis opzeggen zicht- en spaarrekening - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed waardoor men gratis een zicht- en spaarrekening kan opzeggen. Het voorontwerp dat aangepast is aan het advies van de Raad van State, is een initiatief van minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche. Wie een zicht- of spaarrekening wil afsluiten, kan dat gratis doen. Bovendien betaalt de bank de kosten terug die de consument op jaarbasis heeft betaald. Sluit men bijvoorbeeld in maart een rekening af, dan betaalt de bank negen twaalfden terug. In februari 2004 sloot minister Freya Van den Bossche met de Belgische Vereniging van Banken een herenakkoord. Doel was om consumenten toe te laten steeds de prijs van een product te kennen, zodat ze de verschillende producten kunnen vergelijken en uiteindelijk een keuze maken. Bovendien betekende het herenakkoord een belangrijke stap in de richting van een gratis dienstverlening en een betere mobiliteit van de klanten. In het kader van deze basisprincipes werden in het herenakkoord een aantal beslissingen genomen. Zo had iedere klant voortaan recht op 24 gratis geldopnemingen per jaar, kwam er een tariefsimulator, werd de basisbankdienst ingevoerd en werd het debat over het elektronisch verkeer geopend. Dit herenakkoord blijft geldig. Bovendien wordt de mobiliteit van consumenten bevorderd. Voortaan kunnen mensen immers gratis een zicht- of spaarrekening afsluiten. Bovendien betaalt de bank de kosten terug die de consument op jaarbasis heeft betaald. Deze maatregel laat toe dat veranderen van bank voortaan gratis kan. En dat is een goede zaak, want het beantwoordt aan een belangrijk principe van het herenakkoord, namelijk een verhoogde mobiliteit tussen de banken.