28 jun 2019 16:19

Principiële steun van België voor het "Instrument in Support of Trade Exchanges" (INSTEX)

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zijn principieel akkoord voor de toetreding van België tot 'Instrument in Support of Trade Exchanges' (INSTEX).

In uitvoering van het nucleaire akkoord met Iran (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPoA), heeft INSTEX als doel de bilaterale handel tussen Europese landen en Iran te faciliteren. De EU tracht het voortbestaan van het JCPoA te vrijwaren. Hierbij heeft de EU zich geëngageerd om de nodige economische steun te bieden aan Iran. De financiële sector en de betalingskanalen richting Iran zijn in het bijzonder kwetsbaar voor het sanctiebeleid van de Verenigde Staten, vanwege hun dominante rol in de internationale financiële sector en de rol van de Amerikaanse dollar. Om toch een zekere mate van handel met Iran en betalingsverkeer via commerciële banken mogelijk te maken, werkt de EU sinds midden 2018 aan de oprichting van een zogenaamd Special Purpose Vehicle (SPV), dat betalingen mogelijk dient te houden. In januari 2019 richtten Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een SPV onder de naam INSTEX op. INSTEX werd als naamloze vennootschap onder Frans recht opgericht, met vestiging in Parijs.

Naast een sterk politiek signaal over het blijvende Europese engagement ten aanzien van het JCPoA, biedt een toetreding tot INSTEX voor de betrokken Belgische bedrijven mogelijkerwijze een belangrijk instrument om hun concurrentiepositie te garanderen. De uiteindelijke formele toetreding wordt geconditioneerd door het resultaat van de consultatie van het Parlement, de evaluatie van het resultaat van de onderhandelingen over het aandeelhouderschap, de internationale politieke context en de loyale uitvoering van het JCPoA door alle betrokken partijen.