26 jun 2009 14:18

Productenplan 2009-2012

Goedkeuring van het federale productenplan 2009-2012

Goedkeuring van het federale productenplan 2009-2012

Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft het federale productenplan 2009-2012 aan de ministerraad voorgesteld. Het plan kadert binnen het federale plan voor duurzame ontwikkeling. Het vormt de kern van een ruimere strategie die de productie- en consumptiepatronen duurzamer wil maken. 

Het plan werd ingegeven door de vaststelling dat de huidige consumptie- en productiepatronen op lange termijn niet houdbaar zijn. De productie heeft immers een grote impact op het milieu en verstrekkende economische en sociale gevolgen. 

De grootste aandacht van het plan gaat uit naar naar de milieuproblematiek zoals klimaatverandering, luchtvervuiling, de beperking van niet-hernieuwbare bronnen, het verlies aan biodiversiteit en de wisselwerking tussen gezondheid en leefmilieu.

De eerste doelstelling bestaat erin om voor alle producten die op de markt komen een minimaal niveau van ecologische kwaliteit te garanderen en zo het aanbod op te markt te verbeteren. Daarnaast zal het plan geleidelijk de algemene milieuprestatie van de markt doen toenemen. Elk consument,  ongeacht zijn inkomen, moet een ruime toegang hebben tot groene producten.

De minister van Klimaat en Energie zal overleg plegen met de betrokken ministers en staatssecretarissen om een strategische nota uit te werken over het transversale beleid voor duurzame consumptie en productiemethodes. Die nota zal besproken worden op de ministerraad voor het einde van 2009.