02 jun 2023 17:07

Productnormen voor luchtzuiveringssystemen en draagbare en vervoerbare CO2-meters

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de voorwaarden vastleggen voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen en draagbare en vervoerbare CO2-meters in het kader van de bestrijding van virussen in aerosol buiten medische doeleinden.

Tijdens de COVID-19-pandemie ontstond er een grote vraag naar systemen voor de meting en verbetering van de binnenluchtkwaliteit. De markt van draagbare en vervoerbare CO2-meters en luchtzuiveringssystemen is sindsdien exponentieel gegroeid.

Na een kwaliteitscontrole van de systemen beschikbaar op de Belgische markt, werd echter vastgesteld dat een groot deel van de toestellen de geclaimde resultaten niet waarmaakte. In bepaalde gevallen verslechterde de binnenluchtkwaliteit zelfs.

Daarom werden in een eerste fase drie ministeriële besluiten opgesteld om de markt op korte termijn te reguleren. Deze besluiten hadden als doel minimumvereisten voor efficiëntie en onschadelijkheid op te leggen voor de luchtzuiveringssystemen en de draagbare en vervoerbare CO2-meters die werden gebruikt in de strijd tegen SARS-CoV-2.

De ontwerpen van koninklijk besluit zijn gebaseerd op de inhoud van de ministeriële besluiten, aangepast na overleg met verschillende adviesraden en op basis van ervaringen bij de implementatie van de ministeriële besluiten. De ontwerpen zijn nu echter niet specifiek toegespitst op de strijd tegen SARS-CoV-2, maar kaderen in de bestrijding van alle virussen die zich verspreiden via aerosolen.

De ontwerpen van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.