20 jun 2024 16:44

Programma Miriam 2023-2024: terugblik op een jaar begeleiding

20 juni 2024 – Het programma Miriam, ontwikkeld door de POD Maatschappelijke Integratie, heeft vanmorgen het einde gevierd van haar editie 2023-2024 tijdens een evenement dat georganiseerd werd in Brussel. Deze editie toont de efficiëntie aan van dit programma dat alleenstaande moeders in een kwetsbare situatie beschermt en hen helpt om zelfstandiger te worden.

Photo de groupe des case managers

Het evenement heeft zich hoofdzakelijk gericht op twee belangrijke aspecten: getuigenissen van duo’s “case managers / mama’s” en dieper ingaan op de thema’s die aan bod kwamen in het programma Miriam.

Overtuigende getuigenissen

Vier alleenstaande mama’s die begeleid werden en hun “case managers” hebben getuigd. Deze verhalen hebben de dagelijkse uitdagingen en successen belicht en de verschillende facetten van de begeleiding die Miriam biedt geïllustreerd. De vooruitgang die de deelneemsters geboekt hebben in domeinen als de financiële situatie, de sociale link, zelfstandigheid en zelfvertrouwen stonden centraal in de besprekingen. Een mama uit Quaregnon getuigt: “Het gaat om een stap die mijn leven heeft veranderd”.

“De getuigenissen van de deelnemers tonen duidelijk de aanzienlijke impact aan van het programma op hun psychisch welzijn en hun geslaagde herinschakeling ”, heeft Minister van Maatschappelijke Integratie, bevoegd voor armoedebestrijding, Karine Lalieux benadrukt.

Discussiepanel

Het evenement heeft eveneens een ronde tafel georganiseerd waar maatschappelijk werkers, onderzoekers en ervaringsdeskundigen zijn samengekomen. Dit panel heeft gedebatteerd over de middelen om het programma Miriam duurzaam te maken. De boodschap voor de volgende federale regering is duidelijk: het programma moet structureel worden. Vervolgens gingen de besprekingen over de efficiëntie van de gebruikte methodologie: een combinatie van geïndividualiseerde begeleiding en gespreksgroepen. Er werden voorstellen gedaan om het programma te verbeteren en uit te breiden, door de idee te versterken dat Miriam een model is dat moet worden gevolgd om kwetsbaarheid te bestrijden.

Een bevestigde efficiëntie

Sinds 2016 ondersteunt de POD Maatschappelijke Integratie de OCMW’s bij de begeleiding van alleenstaande mama’s in armoede. In 2022 heeft minister Lalieux een jaarbudget toegekend van 4,55 miljoen euro om het programma gedurende drie opeenvolgende jaren te versterken. In 2023-2024 heeft Miriam ongeveer 1100 alleenstaande moeders ondersteund via 83 projecten in 45 OCMW’s. Na hun deelname aan het programma 2023-2024 heeft 73 % van de vrouwen vooruitgang gemeld in hun persoonlijke situatie (financieel, sociaal, huisvesting, gezondheid, …).  “Investeren in dit soort programma zorgt ervoor dat de kwetsbaarheid van eenoudergezinnen efficiënt bestreden wordt en dat de transgenerationele overdracht van armoede voorkomen wordt” benadrukt Karine Lalieux.

Voor meer informatie: