27 apr 2007 17:00

Programmatie ziekenhuisdiensten

Verhoging van programmatie van ziekenhuisbedden in diensten voor geriatrie

Verhoging van programmatie van ziekenhuisbedden in diensten voor geriatrie

Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de criteria vaststelt die van toepassing zijn op de programmatie van verschillende soorten ziekehuisdiensten. (wijziging van het kb van 21 maart 1977) Het ontwerp verhoogt de programmatie van het aantal ziekenhuisbedden in de niet-psychiatrische diensten van 5 naar 6 bedden per duizend ouderen van 65 jaar of ouder in de diensten voor geriatrie.