20 nov 2009 10:53

Programmawet

Programmawet - tweede lezing

Programmawet - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing het voorontwerp van programmawet goedgekeurd. De programmawet voert de beslissingen uit die de ministerraad tijdens de begrotingsopmaak heeft genomen.

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van amendement op het voorontwerp van programmawet goedgekeurd dat verband houdt met fiscale maatregelen in de landbouwsector.