21 nov 2008 12:21

Programmawet

Programmawet 2009 - wet diverse bepalingen - wet niet-dringende diverse bepalingen

Programmawet 2009 - wet diverse bepalingen - wet niet-dringende diverse bepalingen

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme in tweede lezing het voorontwerp van wet houdende programmawet, het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen en het voorontwerp van wet houdende niet-dringende diverse bepalingen definitief goedgekeurd. de voorontwerpen werden aangepast aan het advies van de Raad van State.

De forfaitaire verminderingen voor aardgas, elektriciteit en stookolie worden verder wettelijk uitgewerkt. Wat het fiscale betreft, worden de besliste maatregelen voor de strijd tegen de fiscale fraude ingebracht, namelijk de verlenging van de onderzoeks- en aanslagtermijnen in geval van fraude van 5 jaar naar 7 jaar. Verder wordt het cliquetsysteem weer geactiveerd (tot maximaal 2,8 cent/liter voor benzine en 3,5 cent/liter voor diesel). Het maximale bedrag van de vrijgestelde vergoeding voor zij die de wagen gebruiken om van en naar het werk te gaan, wordt verdubbeld. Bij de wet wordt ook het Fortis-fonds opgericht dat zal dienen ter bescherming van de 'kleine' aandeelhouders. 

Er wordt ook een wettelijke basis gecreëerd om een premie in te stellen voor oudere werknemers die overgaan van een zwaardere naar een lichtere job. Het toepassingsgebied van de verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen wordt uitgebreid naar kinderen geboren voor 1993. De CAO dienstenchequewerknemers (verbetering van hun statuut) wordt opgenomen in de wetgeving.