16 feb 2012 17:43

Programmawet - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing het ontwerp van programmawet goedgekeurd.

De ministerraad heeft in tweede lezing het ontwerp van programmawet goedgekeurd.