27 nov 2020 16:33

Progressieve afbouw van bewakingsopdracht militairen

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden goed om de bewakingsopdracht van de militairen gedeeltelijk af te bouwen vanaf december en te laten vervangen door bewakingsopdrachten van de lokale en federale politie. De beslissing kadert in het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

De progressieve afbouw van de inzet van militairen van Operation Vigilant Guard (OVG) zal op basis van het van de analyse van het dreigingsniveau en als de veiligheidsomstandigheden het toelaten, starten vanaf 1 december 2020 en lopen tot 1 september 2021. Vanaf 1 december 2020 ligt het maximaal aantal inzetbare militairen op 300. 

Wat betreft de Joodse Gemeenschap in Antwerpen en Brussel zal de geleidelijke overname door de lokale politie enkel gebeuren als de omstandigheden het toelaten en in overleg met de lokale autoriteiten.