26 okt 2007 11:00

Projecten van het FAGG

Goedkeuring van projecten van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten gefinancierd met de buitengewone bijdrage 2007

Goedkeuring van projecten van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten gefinancierd met de buitengewone bijdrage 2007

De ministerraad keurde op vraag van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Didier Donfut drie projecten goed die het federaal agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten met de buitengewone bijdrage 2007 zal financieren. Die bijdrage is voorzien in de programmawet van 27 december 2006 en bedraagt 0,175 % van de omzet van de farmaceutische sector. Tijdens de begrotingscontrole van 2006 bestemde de ministerraad (18/03/2007) die bijdrage die 5 miljoen euro bedraagt voor het FAGG om de uitgaven te dekken die voortvloeien uit zijn opdrachten, om de dienstverlening aan de burger te verbeteren en de industrie een toegevoegde waarde te verlenen. Drie projecten bereiken nu de concretiseringsfase. Een project dat een database creëert zodat iedereen de bijsluiters van alle medicijnen in drie talen kan raadplegen. Een tweede project betreft de geneesmiddelenbewaking en heeft als doel de inbreng te verwerken van een groep professionelen uit de gezondheidszorg die onverwachte en verdachte bijwerkingen van geneesmiddelen melden. Het derde project, Backlog II genaamd, zal de achterstand bij de registratie van dossiers wegwerken. De ministerraad bevestigt dat het om een globaal project gaat dat kadert in de buitengewone bijdrage (enveloppe van 5 miljoen) dat in 2006 van start is gegaan.