21 nov 2008 12:21

Promotie van de ambachten

Officiële erkenning van meesterschapswedstrijden

Officiële erkenning van meesterschapswedstrijden

De ministerraad heeft op voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle een voorontwerp van wet goedgekeurd over de erkenning van officiële meesterschapswedstrijden. Het wetsontwerp geeft een wettelijke erkenning aan officiële  meesterschapswedstrijden die kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen in België organiseren. 

Ambachten hebben in België weinig erkenning en zichtbaarheid. In tegenstelling tot andere landen bestaat er in België geen beroepsfederatie van de ambachten. Ook is er geen definitie van het beroep en bijgevolg zijn geen gegevens over de ambachtslieden beschikbaar. De officiële erkenning die de ministerraad aan de meesterschapswedstrijden zal verlenen, heeft als doel de ambachtslui die zich onderscheiden te erkennen en zo het beroep en de produkten van ambachtslui te waarderen.

De officiële erkenning van de meesterschapswedstrijden zal de objectiviteit ervan en dus de geloofwaardigheid van de vaklui bij andere professionelen bevorderen. Per beroep wordt één meesterschapswedstrijd officieel erkend.  Elk jaar kunnen tot vijf ambachtslieden de officiële titel laureaat van de wedstrijd voeren en op hun producten vermelden, bijvoorbeeld 'Eerste schrijnwerker van België'.