06 sep 2013 16:15

Promotie van efficiënte diagnostische methoden voor melanomen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het remgeld voor twee nieuwe verstrekkingen voor dermoscopieën vastlegt.

Het remgeld die ambulante rechthebbenden zonder voorkeurregeling moeten betalen bedraagt 15% en ten hoogste 8,68 euro voor de verstrekkingen:

  • niet-gedigitaliseerde dermoscopie van alle verdachte melanocytaire letsels (232792-532803)
  • dermoscopie met fotografische lokalisatie en digitalisering van de beelden van alle verdachte melanocytaire letsels (532814-532825)

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994