20 apr 2007 17:00

Prospectieve studies gas en elektriciteit

Uitwerking, publicatie en financiering van de studie over de vooruitzichten van de aardgas- en elektriciteitsbevoorrading

Uitwerking, publicatie en financiering van de studie over de vooruitzichten van de aardgas- en elektriciteitsbevoorrading

De ministerraad keurde drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de studies aangaande de vooruitzichten van de aardgas- en elektriciteitsbevoorrading die minister van Energie Marc Verwilghen voorstelde. De studie over de vooruitzichten van de elektriciteitsbevoorrading moet aantonen welke de beste manier is om tegen een competitieve prijs de productie en de vraag naar elektriciteit op elkaar af te stemmen in functie van de beste beschikbare technologie├źn, de impact van de grondstof en de milieuvriendelijkheid. De studie moet ook een investeringskalender bepalen voor de productiecapaciteit van elektriciteit. Ze moet de behoeften evalueren op het vlak van openbare dienstverplichtingen en elektriciteitsproductie. De studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading moet uitwijzen welke de beste manier is om tegen een competitieve prijs het aanbod en de vraag naar aardgas op middellange en lange termijn op elkaar af te stemmen in functie van de noodzakelijke diversificatie van de bevoorrading. Ze zal ook een investeringsprogramma opstellen voor het behoud en de ontwikkeling van het transmissienet, de opslaginstallaties en de LNG-terminal. De ontwerpen van koninklijk besluit schrijven voor dat de federale bijdrage voor elektriciteit en de federale bijdrage voor gas de studies over de vooruitzichten zullen financieren met 100.000 euro voor elke studie in 2007 en in 2008. De Algemene Directie Energie zal in samenwerking met het Planbureau de studies uitwerken.