30 mei 2013 19:01

Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Tsjechië voor het vermijden van dubbele belasting en het ontgaan van belasting

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Tsjechië voor het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en het vermogen.

Het protocol is een aanvulling op de bepalingen van de  overeenkomst inzake de uitwisseling van inlichtingen en brengt ze in overeenstemming met de huidige internationale standaard. De aanvulling, die voorziet in de uitwisseling van bankgegevens, maakt deel uit van een wereldwijd proces om de internationale samenwerking in belastingzaken te versterken. De tekst van het Protocol is gepubliceerd op de website van de administratie van fiscale zaken.

Het gaat om een gemengd verdrag en wordt ook aan de parlementen van de gewesten en gemeenschappen voorgelegd.

Brussel, 15 maart 2010.