04 apr 2014 19:54

Protocollen voor de regeling van de overgangsperiode van de staatshervorming

De ministerraad neemt akte van de protocollen die de overgangsperiode in het kader van de zesde staatshervorming regelen.

Op 22 januari 2013 werd op initiatief van de eerste minister, de minister-presidenten en de staatssecretarissen voor Staatshervorming beslist om een Interfederale Task Force Staatshervorming op te richten, vertrekkende van de Kanselarijen van de Eerste Minister en de deelstaten. Het doel van de task force is om in het kader van de zesde staatshervorming onder meer de uitwisseling van nuttige informatie mogelijk te maken. Thematische werkgroepen van de task force hebben protocollen voorbereid die voor elke materie de overgangsperiode tussen de inwerkingtreding van de bevoegdheidsoverdrachten en de werkelijke overdracht van de personeelsleden regelen. Het gaat om de volgende materies en protocollen:

 • Doorvoer afvalstoffen
 • Dierenwelzijn
 • Gezondheidszorg
 • FOD Economie
 • Justitiehuizen
 • Gesloten jeugdinstellingen
 • Mobiliteit
 • Algemene rampen
 • Aankoopcomités
 • Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
 • Arbeidsmarktbeleid – FOD WASO
 • Arbeidsmarktbeleid – RVA
 • Tewerkstellingsmaatregelen en Sociale economie
 • Grootstedenbeleid
 • Gezinsbijslag
 • FCUD
 • BIRB
 • Participatiefonds
 • FRGE
 • RSZ(PPO)