20 apr 2007 17:00

Psychiatrische ziekenhuisdiensten

Pilootproject voor de behandeling van patiënten met ernstige gedragsstoornissen en agressieve stoornissen krijgt structureel kader

Pilootproject voor de behandeling van patiënten met ernstige gedragsstoornissen en agressieve stoornissen krijgt structureel kader

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde aan de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat een structureel kader biedt voor de financiering van het pilootproject voor de behandeling van patiënten met ernstige gedragsstoornissen en agressieve stoornissen. Dat project heeft FOD Volksgezondheid in juni 1995 opgestart om de doelgroep te omschrijven en er behandeling en opvang voor te organiseren. Om de financiering te regelen moet het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 over de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten worden aangepast.