26 aug 2008 12:30

Publicatie cijfers POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

In 2007 deed 0,76% van de Belgische bevolking een beroep op het OCMW voor een leefloon. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 0,75% in 2006. Het aantal tewerkstellingen steeg van 24.850 plaatsen naar 25.311 op jaarbasis.

In 2007 deed 0,76% van de Belgische bevolking een beroep op het OCMW voor een leefloon. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 0,75% in 2006. Het aantal tewerkstellingen steeg van 24.850 plaatsen naar 25.311 op jaarbasis.

De OCMW's zijn de belangrijkste partners van de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI). Zij werken op het terrein om de sociaaleconomisch zwakkeren in onze samenleving in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Hiertoe beschikken zij over een aantal instrumenten zoals het leefloon, tewerkstellingen en arbeidstrajectbegeleiding, de dringende medische hulp, de installatiepremie voor daklozen, de huurwaarborg, het zakgeld voor rusthuisbewoners, de verwarmingstoelage, de schuldbemiddeling en budgetbegeleiding, cultuur en sportcheques…

Voor een aantal van deze interventies betaalt de POD MI het bedrag aan de OCMW's geheel of gedeeltelijk terug. Op basis van deze terugbetalingsaanvragen publiceert de POD MI op haar website (www.mi-is.be) een statistisch overzicht per maatregel.

Elke rapport geeft het totaal aantal begunstigden per maand voor een welbepaald OCMW, provincie, regio of het land weer.

 • Recht op Maatschappelijke Integratie. (Gebaseerd op de wet van 26 mei 2002 met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie)
  • Leefloon (en demografische onderverdelingen) 
  • Tewerkstellingsvormen (en demografische onderverdelingen) 
 • Recht op Maatschappelijke Hulp (Gebaseerd op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's). 
  • Equivalent leefloon of financiële Steun ( en demografische onderverdelingen) 
  • Tewerkstellingsvormen (en demografische onderverdelingen)
  • Dringende Medische Hulpverlening (en demografische onderverdelingen)

U vindt een overzicht voor de periode januari 1999 tot en met het eerste kwartaal 2008 op de website van de POD MI. (http://www.mi-is.be/themes/egov/stats/index_nl.htm).

Meer informatie via stat@mi-is.be.