02 jun 2015 17:15

Publicatie Fiscaal Memento

De FOD Financiën publiceert vandaag de elektronische versie van het Fiscaal Memento in het Nederlands en het Frans.

De FOD Financiën biedt met het Fiscaal Memento een bijgewerkt overzicht van de fiscaliteit in België. Aangezien de besproken materie bijzonder complex is, zijn uiteraard niet alle bijzondere regelingen er in opgenomen. Enkel de hoofdlijnen of de meest voorkomende gevallen zijn behandeld.

http://financien.belgium.be/nl/binaries/FM2015_V01_volledig_tcm306-267839.pdf