06 mei 2020 15:04

Publicatie rapport Hoge Raad van Financiën

Het definitieve rapport van de Hoge Raad van Financiën, Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit is vandaag gepubliceerd onder de titel "Verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan" na een meer dan twee jaar durende studie.

Het rapport maakt een analyse van de complexiteit, de talrijke uitzonderingsregimes en  de afwijkingen die geboden en gebruikt worden om de belastingdruk te verlagen.

De  belastingdruk op arbeid behoort voor tal van gezinstypes tot de hoogste in de wereld.  Het rapport biedt een waaier van mogelijkheden  om dit te doorbreken.

Er werden  6 mogelijke belastingscenario’s berekend, die in totaal 21 subscenario’s opleveren. Een  aantal van die subscenario’s kan  de belastingdruk op arbeid doen dalen met 5 tot 9 procentpunten, waardoor België  zelfs uit de top-10 in de OESO-rangschikking van zwaarst belaste landen verdwijnt.

Tenslotte bevat  het rapport ook talrijke pistes om de kost van een hervorming te compenseren.

Het integrale rapport is te vinden onder  https://www.hogeraadvanfinancien.be/nl