04 jun 2021 15:58

Publicatie van een mededeling aan luchtvarenden naar aanleiding van de kaping van de Ryanair-vlucht in Belarus

De ministerraad draagt minister van Mobiliteit op om, op het moment van inwerkingtreding van het ad hoc Europees wetgevingskader, een NOTAM (Note to Air Men - een mededeling aan luchtvarenden) uit te vaardigen met het oog op de toepassing van de daarin vervatte verboden op luchtbewegingen ten aanzien van vliegtuigen die door een Belarussische luchtvaartmaatschappij worden geëxploiteerd.