10 jul 2014 12:50

Publicatie van het jaarverslag 2013 van de Dienst Voorafgaande beslissingen (Rulingdienst)

In 2013 ontving de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) 22.614 aanvragen voor fiscale regularisaties, 10 keer meer dan de voorgaande jaren. De medewerkers regulariseerden een bedrag dat 9 keer hoger ligt dan dat van 2012. Bovendien verwerkte de DVB 647 aanvragen voor voorafgaande beslissingen, wat een stijging is in vergelijking met 2012 (548 aanvragen).


In 2013 ontving de DVB 22.614 aanvragen voor fiscale regularisaties. Aan de basis liggen twee oorzaken:
• de EBAbis die op 14/7/2013 eindigde en vlak voor afloop een groot succes kende met 16.439 ingediende aangiften,
• het stelsel van de EBAter dat de fakkel overnam en op 31/12/2013 eindigde met 6.175 ingediende aangiften.
 

In totaal kon de DVB een totaal bedrag van € 2.551.141.944 regulariseren of 9 keer meer dan in 2012. Dit leverde een totale heffing van € 813.635.383 op.

Tot slot ontving de DVB in 2013, 647 aanvragen voor voorafgaande beslissingen. Er werden 641 aanvragen verwerkt. Er is dus een duidelijke stijging ten aanzien van vorig jaar (548 in 2012). In 88,7% van de gevallen was de beslissing gunstig. In het merendeel van de verwerkte zaken gaat het om directe belastingen (527 gevallen), btw (34 gevallen) en registratie- of successierechten (10 gevallen).


Een voorafgaande beslissing houdt in dat de belastingplichtige op voorhand een standpunt krijgt omtrent de fiscale gevolgen van een verrichting of situatie die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. De soorten beslissingen worden in het jaarverslag vermeld.

http://www.ruling.be/AnnualReports/2013_DVB_jaarverslag.pdf