04 jul 2017 13:53

Publicatie van het Jaarverslag 2016 van de FOD Financiën

Het Jaarverslag 2016 van de FOD Financiën staat online. Het richt de focus op vier oriënteringen die de leidraad zijn voor onze acties.


Rechtvaardigheid en fraudebestrijding : we streven naar een rechtvaardigere maatschappij met meer gelijkheid. Btw-carrousels, het niet terugstorten van de btw, sigarettensmokkel, ontdoken accijnsrechten … zoveel vormen van fraude die de inkomsten van de staat in het gedrang brengen en nadeel berokkenen aan de belastingplichtigen. De Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie behandelde in 2016, 2.492 dossiers voor een bedrag van 1,7 miljard euro aan belastingsupplementen tegenover 1.079 dossiers in 2015 voor een bedrag van 969 miljoen euro.

Dienstverlening : onze organisatie wil zo goed mogelijk ten dienste staan van de belastingplichtigen, en daarbij tegemoet komen aan hun noden. Sinds enkele jaren richten we ons dan ook steeds meer op digitale dienstverlening en ook in de toekomst zullen we die inspanningen verderzetten. In 2016 onderging MyMinfin, de portaalsite die toegang biedt tot de verschillende online diensten van de FOD Financiën, een metamorfose. In 2016 kende de site 2.627.580 bezoeken of 1 miljoen bezoekers meer dan in 2015.

Veiligheid van personen : het jaar 2016 zal voor altijd getekend blijven door de terroristische aanslagen van 22 maart. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen werd in het kader van het anti-terreurplan van de regering ook gevraagd om het toezicht in de haven van Antwerpen, in het station Brussel-Zuid en op de luchthavens van Zaventem, Bierset, Charleroi (Gosselies), Deurne en Oostende te versterken. Voor het overige op het vlak van namaak verdubbelden de inbeslagnames van kledingstukken, 113.681 stuks in 2016 tegenover 59.316 stuks in 2015 en verviervoudigen ze zelfs voor elektro- en informaticamateriaal : 125.641 stuks in 2016 tegenover 30.152 in 2015.

• Inzet en professionaliteit : als overheidsdienst zijn we er ons van bewust dat we een belangrijke rol te spelen hebben in maatschappelijke en milieuaangelegenheden.  De ontwikkeling van ons milieubeleid zette zich ook in 2016 met onder andere paperless als doel. Zo zijn in 2016, 78,21 % van de aangiften in de personenbelasting elektronisch ingediend.

 

http://www.2016.jaarverslag.financien.belgium.be/nl