26 jun 2018 13:34

Publicatie van het Jaarverslag 2017 van de FOD Financiën

De FOD Financiën publiceert zijn Jaarverslag 2017. Dat Jaarverslag staat bol van de cijfers die een beeld scheppen van het werk dat het personeel van de FOD Financiën verrichtte.
Een greep hieruit :


• Het Contactcenter ontving 1.573.000 oproepen of 50 % meer dan in 2013 (1.008.000 oproepen).

• Op een totaal van 21.636 ambtenaren deden er 14.733 minstens één dag telewerk in 2017.

• In 2017 was er een dienst van de FOD Financiën op 160 verschillende plaatsen of 22 % minder dan in 2016 (205 plaatsen).
• De overheidsschuld nam met 2,8 % af.

• In het kader van de leesbaarheid werden 252 typebrieven herschreven.

• Myminfin werd in december 2017, 3.019.005 internetsurfers bezocht. Dit waren er 72 % meer dan in januari van datzelfde jaar.

• In MyRent werd 45 % van de huurcontracten geregistreerd. In 2016 was dat slechts 12 %.

• Het rendement van de controles door de Algemene Administratie van de Fiscaliteit nam toe in vergelijking met 2016, van gemiddeld 1.314 € in 2016 tot 1.569 € inkomstenverhoging in 2017 per behandeld dossier in de personenbelasting. In de vennootschapsbelasting was dat zelfs 45.415 € in vergelijking met 21.194 € in 2016.

• De nudgingtechniek bracht 25 miljoen € extra op.

• De ontvangsten door de Douane en Accijnzen bedroegen 33 miljard €.

• Het opvragen van bankgegevens steeg fors. De BBI vroeg in 2017, 334 keer bankgegevens op tegenover 186 keer in 2016. Bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit gebeurde dat 265 keer tegenover 78 keer in 2016.

http://www.2017.jaarverslag.financien.belgium.be/index-nl.html