22 jun 2021 09:39

Publicatie van het jaarverslag 2020 van de FOD Financiën

De FOD Financiën publiceert zijn jaarverslag 2020. Zoals overal in België ondervond ook onze organisatie de impact van de coronacrisis. Dat weerspiegelt zich in een aantal sprekende cijfers die wij in dit verslag naar voor schuiven en toelichten.

Enkele voorbeelden.

  • 1.273.585: aantal belastingplichtigen dat een extra betalingstermijn heeft gekregen
  • + 386 %: stijging van het aantal betalingen uitgevoerd via MyMinfin
  • - 99 %: daling van het aantal bestelde circulatiemunten door de Koninklijke Munt
  • 81 %: percentage huurcontracten elektronisch geregistreerd via MyRent
  • 2.178: aantal douanecontroles op mondmaskers en vaccins
  • + 4 %: stijging van het aantal afgeleverde attesten van erfopvolging
  • 41.388: aantal dagen digitale opleiding bij de FOD Financiën

Nog vele andere cijfers nemen wij in dit jaarverslag op met behulp van infografieken: een gemakkelijke manier om onze kernopdrachten op een visuele manier voor te stellen.

https://www.2020.rapportannuel.finances.belgium.be/index-nl.html

Al deze cijfers vindt u trouwens in uitgebreide tabelvorm terug op onze pagina Statistieken en analysen.