28 jun 2024 10:40

Publicatie van het Jaarverslag over 2023 van de FOD Financiën

Het Jaarverslag 2023 van de FOD Financiën is gepubliceerd. Het jaar 2023 wordt vanuit 5 grote invalshoeken overschouwd: digitalisering, hulp en vereenvoudiging, rechtszekerheid met controles, boetes en fraude, verantwoordelijke werkgever en ontvangsten. Hierna volgt een selectie van een aantal cijfers die 2023 kenmerkten.

Digitalisering

 • 5.633.670 unieke gebruikers van MyMinfin
 • 700.228.755 € in 631.920 dossiers aan slapende tegoeden die de burgers kunnen terugvinden op MyMinfin
 • 94,1% van de huurcontracten aangeboden via MyRent

Hulp en vereenvoudiging

 • 37.355.744 € betaalde voorschotten op onderhoudsgeld door de Dienst voor Alimentatievorderingen
 • 4.252.827.144 muntstukken in omloop in België
 • 48.167 kennisgevingen van kadastraal inkomen voor onroerende goederen in het buitenland

Rechtszekerheid: controles, boetes en fraude

 • 414.383.606 ingediende aangiftes e-commerce
 • 9.039.444 € in beslag genomen bij 630 inbreuken inzake aangifte van liquide middelen
 • 67.257 in het UBO-register ingeschreven entiteiten (waarvan 60.252 bedrijven en 7.005 verenigingen en stichtingen) en 12.650 boetes wegens het niet registeren van de uiteindelijke begunstigde(n)
 • 333 machtigingen tot bankonderzoek bij de BBI

Verantwoordelijke werkgever

 • 20.880 medewerkers en 1.856 aanwervingen
 • 89,48% telewerkers
 • 27,10% minder gasverbruik in vergelijking met 2022

Ontvangsten

 • 148,5 miljard € fiscale en niet-fiscale ontvangsten
 • 51,7 miljoen € uit de verkoop van onroerende goederen

 

 

Jaarverslag 2023 - FOD Financiën (belgium.be)