04 jun 2021 15:58

Quota artsen 2027 en bijkomende kandidaten 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de quota van artsen voor 2027 en de bijkomende kandidaten voor 2021.

Deze ontwerpen van koninklijk besluit worden nu voorgelegd aan de Raad van State. Intussen wordt het overleg voortgezet, met name op basis van de lessen die uit de gezondheidscrisis zijn getrokken en de noodzaak om een oplossing te vinden voor het tekort aan huisartsen.

Ontwerpen van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod