27 apr 2007 17:00

Raad van de controledienst voor de ziekenfondsen en landsbonden

Ontslag en benoeming van een lid van de Raad van de controledienst voor de ziekenfondsen en landsbonden

Ontslag en benoeming van een lid van de Raad van de controledienst voor de ziekenfondsen en landsbonden

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelde en dat de heer Freddy Vos benoemt als effectief lid van de Raad van de controledienst voor de ziekenfondsen en landsbonden. Hij wordt gekozen onder de ambtenaren van het RIZIV die belast zijn met taken op het vlak van gezondheidszorg of die er ervaring mee hebben. Hij vervangt mevrouw Hilde De Boeck aan wie eervol ontslag wordt verleend.