20 nov 2009 10:53

Raad van state

Hernieuwing van het mandaat van de beheerder van de Raad van State

Hernieuwing van het mandaat van de beheerder van de Raad van State

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom  een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het mandaat van de beheerder van de Raad van State, de heer Klaus Vanhoutte hernieuwt. 

Hij wordt vanaf 16 mei 2009 voor vijf jaar benoemd als beheerder van de administratie en de infrastructuur.